Skaff et finansieringsbevis

Finansieringsbevis er en garanti fra banken som bekrefter hvor mye du kan låne, og en ekstra trygghet for både kjøper og selger.

Når du søker om et finansieringsbevis tar vi en helhetsvurdering av økonomien og livssituasjonen din. Det er hovedsakelig to ting som vurderes: egenkapital og betjeningsevne.

Kravet om egenkapital er 15 prosent ved kjøp av bolig. Har du sikkerhet i annen eiendom eller realkausjonist, kan vi fravike kravet om egenkapital.

Kravet til betjeningsevne vurderes ut ifra hvor mye økonomien din tåler ved for eksempel rentestigning. Vi gjør en helhetsvurdering av betjeningsevnen din basert på faktiske inntekter og utgifter, forventet inntektsutvikling, siste skattemelding, tidligere lønnsslipper og eventuelle ekstrainntekter.

Søk om finansieringsbevis

Vurder om du trenger mellomfinansiering

Tenker du på å kjøpe ny bolig før du har solgt den du bor i? Da kan mellomfinansiering – et kortsiktig lån som gjør at du kan overta ny bolig før du har mottatt oppgjøret for salget av den gamle – være nyttig.