Boliglån

Billån

Betaling - priser

Sparing - renter

Kredittkort - priser

Lån bedrift

  Rente
Driftskreditt 5,95 %
Generasjonsskiftelån 2,65 %
Kassakreditt 6,60 %
Næringslån  
 sikret i fast eiendom fra 3,50%
 annen sikkerhet fra 4,50%
 sikret med realkausjon fra forbruker fra 3,50%
Garantier   2 pa
     

BM lån, rente vil variere med betalingsevne og den totale risikoen til engasjementet. Garantiprovisjon etter avtale. Garanti pr kvartal minimum pr kvartal kr. 400,-

Gebyr lån

Etableringskostnad Pris
Næringslån, garantier, kreditter fra 2 500 kr
Byggelån fra 5 000 kr
Opplåning og utvidelse av kredittrammer fra 750 kr
Etableringskostnader- innen eksisterende garantirammer fra 750 kr
Gebyr ved behandling av garanti krav fra 2 000 kr
Endring av vilkår/betalingsutsettelse fra 300 kr
Endring fra flytende til fast rente fra 600 kr
Bekreftelse av aksjekapital fra 300 kr
Etablering av depositumskonto kunde pr stykk fra 300 kr
Administrasjonskostnader    
Pr. termin   45 kr
Sikkerhetsstillelse for lån    
Offentlig tinglysningsgebyr fast eiendom   525 kr
Offentlig tinglysningsgebyr løsøre (salgspant)    1 516 kr
Offentlig tinglysningsgebyr ved prioritetsendring   525 kr
Offentlig tinglysningsgebyr borettslagsleiligheter   430 kr
Refinansiering (annen finansinstutisjon) innenfor samme låneramme   200 kr
Etablering av nye sikkherheter   750 kr
Tidligere avgitte sikkerheter   500 kr
Pantefrafall/prioritetsendring   750 kr
Sletting av sikkerhet   0 kr
Samme pris ved en eller flere sikkerhetsstillelser.    
I tillegg kommer offentlige gebyrer.    

 

Dir remitering, avtalegiro, efaktura, OCR

Pris
Direkte remitering pr måned kr. 60,00
Avtalegiro mottaker bank pr måned kr. 60,00
eFaktura mottaker pr måned  kr. 60,00
OCR pr måned  kr. 60,00
Cremul pr måned  kr. 60,00
ISO 20022 pr måned  kr. 60,00
Direkte remitering ocr kid  kr. 1,00
Direkte remitering lønn  kr. 1,00
Direkte remitering trygd/stønad  kr. 1,00
Direkte remitering overføring  kr. 1,00
Direkte remitering barnetrygd  kr. 1,00
Direkte remitering landbruksoppgjør   kr. 1,00
Direkte remitering overføring  kr. 1,00
Filoverføring Nets OCR  kr. 1,00
Slette oppdrag i en fil ved feil  kr. 10,00
Bestilling av transaksjonsliste OCR   kr. 60,00
Etaberingsgebyr på alle avtaler  kr. 1350,00
Selvbetjeningsavtale Nettbank Bedrift pr måned  kr. 100,00
Brukerstedsgebyr bet. terminal  kr. 100,00