Valdres Sparebank

Slidrevegen 18
2966 Slidre

Postboks 24
2965 Slidre
  
Ring oss på 61 34 36 00       

post@valdressparebank.no

Swift: VESLNO21xxx