RESULTATER

Eika Egenkapitalbevis steg 2,81 prosent i juli, mens Egenkapitalbevisindeksen var opp 3,82 %.
Hittil i år*) er fondets avkastning -6,79 % og indeksen er ned 9,51 %

RESULTATBIDRAG

Sparebank 1 SMN, Sparebank 1 Nord-Norge og Sparebanken Vest og var de største positive bidragsyterne til avkastningen i juli, mens Sparebank 1 Østfold Akershus og Danske Bank var de største negative bidragsyterne siste måned.  

UTSIKTER

Sparebankene synes nå å være verdsatt om lag på historisk gjennomsnitt i forhold til bokførte verdier, og litt lavere priset enn andre sektorer. Det forventes ytterligere økning i styringsrentene fremover, noe som kan bidra til noe høyere rentenetto for sparebankene det kommende året.

 
*) Hittil i år i Markedskommentar fra forvalter tilsvarer siste dag i forrige måned.