Styreleder: Normann Helle
Nestleder: Steinar Trøen
Styremedlem:
Heidi Arnesen
Jorun Karlsen
Oddvin Magne Allmenning
Stine Celius (ansattrepresentant)