Innskytervalgte medlemmer:

Kjell Gudmund Svien 2020 2023   Leder
Knut Kjøs Egge 2020 - 2023   Nestleder
Inger Anita Tennefoss Hovda 2020 2023    
Gro Berge 2020 2023    
Bente Linnerud Dalåker  2021 2024    
Kari Tyldum 2020 2023    
           
Åshild Reien 2021 2024    
Morten Hamre  2020 2023    
Anne Mette Brekke-Dervola 2021 2024    
Guro Råheim Kvam 2020 2023    
Erlend Eggen 2021 2024    
Olav Johan Øraker 2020 2023    
Randi Røn 2021 2024   Varamedlem
Bente Linnerud Dalåker 2021 2024   Varamedlem
Ove Trøen 2021 - 2024   Varamedlem
Solveig Lagrud Berger                         2021 - 2024  

Varamedlem

           
Ansatte medlemmer:          
Line Grønland Madsen 2021 2024    
Vivi-Ann Skrindsrud 2019 2022    
Kristine Kvame 2021 2024    
Elin Gigstad 2021 2024    
Charlotte F. Lofthus 2019 2022   Varamedlem
Nils Nordsveen 2019 2022   Varamedlem
           
Generalforsamlingen valgkomitè          
Guro Råheim Kvam 2021 2024    
Gro Berge 2019 2022    
Vivi-Ann Skrindsrud 2019 2022    
Erlen Eggen 2021 - 2024   Varamedlem
Ragnhild Sundheim  2019 - 2022   Varamedlem
Inger Anita Tennefoss Hovda 2020 - 2023   Varamedlem
Line Grønland Madsen 2020 2023   Varamedlem