Hvorfor bør jeg ha en betalingsforsikring?

Vår betalingsforsikring dekker ditt månedlige terminbeløp på ditt billån dersom du skulle blir arbeidsledig/permittert, sykemeldt, innlagt på sykehus eller opplever samlivsbrudd. I tillegg dekker forsikringen utestående restgjeld på ditt lån ved dødsfall. Se fullstendige vilkår.

Hva er prisen på en betalingsforsikring?

Prisen regnes utfra en prosentsats av ditt månedlige terminbeløp. Forsikringen betales dermed på samme faktura som lånet, og du vil med god oversikt kunne se hvor stor andel av fakturabeløpet som utgjør selve betalingsforsikringen. Prisen er 7,9 % av terminbeløpet på lån til bil og andre kjøretøy.

Hvis du f.eks. betaler 2500 kr på lånet så kommer betalingsforsikringen på 198 kr. Det blir totalt 2698 kr/mnd for lån med betalingsforsikring.

Slik kjøper du betalingsforsikring

Forsikringen kan kjøpes i forbindelse med lånet eller gjennom å kontakta oss på e-post eller telefon. Du må samtidig kunna stadfesta at du:

  • Er fast tilsett i minimum 50 % stilling i minimum 6 månader samanhengande eller er sjølvstendig næringsdrivande.
  • Ikkje har vore sjukemeld i meir enn 30 dagar samanhengande siste 12 månader, og får ikkje sjukepengar, arbeidsavklaringspengar, dagpengar, uføretrygd eller liknande stønad eller erstatning.
  • Ikkje har fått personleg varsel om arbeidsløyse eller varsel om permisjon er gitt, eller burde ha grunn til å rekna med foreståande ufrivillig tap av arbeid.

Melde skade?

Du melder enkelt skade gjennom å klikke på pilen her under. Du kommer da til et elektronisk skademeldingsskjema. Sakbehandler er Crawford & Company, og kan kontaktes på telefon 67 55 25 00 eller e-post: company@crawco.no.

Ofte stilte spørsmål

Her finner du svar på de vanligste spørsmålene