Koronaviruset - hva dekker forsikringen

Vi har stor pågang på telefonen, det er fint om du ikke ringer oss hvis det ikke er akutt, men bruker tjenestene våre på nett. Vi følger myndighetenes oppfordring og jobber også hjemmefra.

Har du helårs reiseforsikring?

Helårs reiseforsikring dekker kostnader til avbestilling av bestilte utenlandsturer

Eika helårs reiseforsikring dekker avbestilling av utenlandsreiser knyttet til Covid 19.

Du trenger ikke melde saken din til oss før avreisetidspunktet har vært. Da vet du hvor mye som refunderes av reisearrangør og flyselskap.

Vi anbefaler deg å vente med å melde skaden til reisearrangør eller flyselskap har kansellert reisen din. Da har du rett på tilbakebetaling fra arrangøren eller flyselskapet. Beløp som ikke refunderes av reisearrangøren eller flyselskapet kan du søke om å få dekket av Eika.

Du kan melde saken din inntil ett år etter at den har oppstått.

Avbestilling av planlagt reise

Regjeringen informerte 25. juni om endringer i reiserådene. Det globale reiserådet for alle land gjelder fremdeles til 20. august.

Fra 15. juni ble det gjort unntak for land i Norden som ikke har høy smittespredning. Graden av smittespredning er definert av folkehelseinstituttet (FHI).

Fra 15. juli vil det også bli gitt unntak etter samme kriterier for enkeltland i EØS/Schengen. Hvilke land som i første omgang vil få unntak, vil bli publisert 10. juli. Regjeringen understreket budskapet om at pandemien er i stadig utvikling og åpning for land avhenger av smittesituasjonen til enhver tid. Denne kan endre seg på kort varsel. Det er uklart hvilke land som vil bli unntatt. Vi ber deg derfor avvente med å melde din sak til etter at det har kommet informasjon om hvilke land som bli unntatt fra reiserådene.

Eika dekker utgifter til avbestilling av reiser til utlandet som du ikke får dekket av andre så lenge det er et gyldig reiseråd på avreisetidspunktet, og reisen er bestilt før 12. mars. 

Vi forlenger dekningen så lenge det foreligger reiseråd fra UD.

Vi dekker ikke avbestilling av innenlandsreiser.

Dette gjør du:

  • Sjekk at dato for bestilling av reise er før 12. mars 2020 (vi dekker ikke avbestillinger av reiser bestilt etter 12. mars 2020).
  • Vi vil gjerne at du avventer frem til avreisedato før du avbestiller reisen. Først da vil du vite hvilken refusjon du kan få fra flyselskap eller reisearrangør. Vi kan ikke behandle saken din før dette er avklart.
  • Ved innstilt flyreise har du rett på tilbakebetaling fra flyselskapet. Du bør vente og se om flyavgangen blir innstilt og så søke refusjon fra flyselskapet. Informasjon om dine rettigheter og refusjon (forbrukerrådet.no).

Verdikuponger

EU-kommisjonen har åpnet for at flyselskapene kan tilby verdikuponger i stedet for tilbakebetaling, men de er også tydelig på at du fremdeles kan kreve tilbakebetaling. Dersom du har fått cashpoints, bonuspoeng eller verdikupong av flyselskapet, kan du bruke disse på en ny reise senere. Ofte kan verdikupongen innløses i penger ved utløpsdato. Du vil ikke få erstatning fra forsikringen i tillegg. Vi råder våre kunder til å kreve refusjon i stedet for verdikuponger.

Pakkereiser

Pakkereiser refunderes av reisearrangøren dersom Utenriksdepartementets reiseråd gjelder for ditt reisemål og din reiseperiode. Normalt skal reisearrangør betale tilbake innen 14 dager. Det er imidlertid vedtatt en midlertidig forskrift som utsetter fristen til tre måneder for avbestillinger frem til 14. juni. Regjeringen vil samtidig komme med en støtteordning slik at reisearrangører kan betale tilbake kundene sine. Informasjon om rettigheter for pakkereiser (forbrukerrådet.no).

Beløp du ikke får refundert kan du søke om å få dekket hos Eika.

Gjelder reiseforsikringen dersom jeg reiser på tross av UD sine reiseråd?

Vi anbefaler at du alltid følger Utenriksdepartementets reiseråd!

Velger du å reise på tross av reiserådene, vil ikke hendelser som er knyttet til Koronasituasjonen bli dekket av reiseforsikringen. Om du for eksempel reiser til et område hvor det er påvist smitte, vil evakuering ikke bli dekket. Dette fordi situasjonen var kjent før avreise.

Det er lav bemanning på flyplasser, så bagasje kan bli forsinket som følge av Koronasituasjonen. Dette er også kjent før avreise og vil ikke være dekket.

For hendelser som ikke er Koronarelatert gjelder forsikringen som opprinnelig avtalt, men våre muligheter til å hjelpe deg i disse områdene er nå svært begrenset. Vi kan ikke garantere deg hjelp hvis du for eksempel har behov for hjemtransport eller behandling på sykehus eller hos lege, da det er et ekstra stort press på helsevesenet og transportsektoren i hele verden. 

I tillegg kan man ikke regne med å få konsulær bistand fra Utenriksdepartementet til å komme hjem til Norge, dersom det skulle bli nødvendig.

Vi er her for deg

Meld skaden din her eller kontakt oss på telefon 915 03 850 (tast 2).

Merk: vi har et stort antall saker som meldes til oss. Du må derfor påregne lengre saksbehandlingstid enn normalt.

Spørsmål og svar om din helårs reiseforsikring

Har du reiseforsikring gjennom kredittkortet ditt?

Dette bør du vite om kredittkortforsikringen når du sitter "koronafast" hjemme!

På grunn av koronautbruddet behøver mange å endre sine reiseplaner og avbestille eller endre allerede bestilte reiser. For å kunne avbestille uten at du eller noen i reisefølget er syk, trenger du en ordinær helårs reiseforsikring. Dette dekkes ikke av forsikringen inkludert i kredittkortet.
 
Foreløpig gjelder følgende i forbindelse med koronautbruddet (informasjonen oppdateres fortløpende)
•  Ved legeordinert karantene eller sykdom dekkes avbestilling av reise, dersom karantenetiden /sykdom hindrer avreise. Avbestilling som følge av UD sine reiseråd dekkes ikke av denne forsikringen.

Vi anbefaler deg å ta en titt på våre forsikringsvilkår og gjøre deg kjent med de ulike dekninger. 
Lurer du på hva forskjellen er mellom de ulike reiseforsikringer? Ta en titt på vår dekningssammenligning.

Behøver du å melde skade, kan du enkelt levere skademeldingen på nett.

Spørsmål og svar om din reiseforsikring via kredittkortet