Forsikring av drosje

Vi forsikrer drosjer, maxitaxi og biler med turløyve inntil 16 personer og reservedrosjer.
  • Forsikringen kan utvides til å dekke avbrudd inntil 3.000 kroner per dag
  • Ekstrautstyr inntil 60.000 kroner er inkludert i kasko
  • Dekker taksameter og kommunikasjonsutstyr i drosjen

Om forsikringen

Dette dekker forsikringen

Se hvilken forsikring som passer deg og ditt behov. 

Kasko Delkasko Ansvar
Vognskade

Taksameter og kommunikasjonsutstyr
Utvidet totalskadegaranti
Ekstrautstyr inntil 60 000 kroner
Ransforsikring

Brann

Tyveri


Glass

Redning

Ansvar


RettshjelpOpplysningene her er forenklet og forkortet i forhold til fullstendige vilkår. 
Ta kontakt med oss hvis du vil vite mer - vi er her for å hjelpe deg!

Meld skade

Hos oss melder du skade på ditt bedriftskjøretøy ved å sende inn skademelding, eller ved å kontakte oss. 

Telefon: +47 915 03 850
E-post: forsikring@eika.no

Skademeldingsskjema

Kjøp forsikring

Kjøp forsikring

Ta kontakt med din rådgiver for å forsikre dine kjøretøy.

Gode råd

Styr unna batteritrøbbel

Kulden gir mange bileiere en ekstra utfordring, og da gjerne i form av startproblemer. En ekstra batterisjekk kan forhindre at du blir stående med en bil som ikke går en kald vinterdag.