Inntektsforsikring

Med inntektsforsikring står du sterkere økonomisk dersom du blir rammet av arbeidsledighet, permittering eller kreft. Logg inn i mobilbanken eller nettbanken for å kjøpe forsikringen.
  • Dekker både arbeidsledighet, permittering og kreft
  • Ved ondartet kreft vil du motta 500 000 kroner over en periode
  • Motta månedlig utbetaling etter andre måneden av arbeidsledighetsperioden
Logg inn og kjøp

Hvem kan kjøpe inntektsforsikring?

  • Forsikringen gjelder de mellom 18 og 60 år, som er fast ansatt minst 16 timer per uke.

  • For å motta ytelser må du være 100 prosent arbeidsledig eller permittert, og motta dagpenger fra NAV.

  • I tillegg må du ha hatt et arbeidsforhold sammenhengende i 12 måneder før du blir arbeidsledig eller permittert. 

  • Du må også ha kredittlinje hos Eika-distributør eller ha aktiv bankkonto som er opprettet for minst 3 måneder før kjøp av forsikring. 

  • Hvis du er selvstendig næringsdrivende kan du ikke kjøpe denne forsikringen.

Meld skade

Skadebehandling av forsikringssaker for Inntektsforsikring behandles av forsikringsselskapet AXA. 

Meld skade elektronisk på en sikker og rask måte ved å laste opp dokumenter via din profil og følge kravet ditt underveis. 

Kontaktinformasjon AXA
Telefon: 800 37 500
E-post: clp.no.kundeservice@partners.axa