Valdres Sparebank deler hvert år ut utdanningsstipend i romjula. "Som lokalbank ønsker vi å anspore flest mulig til å ta høyere utdanning, og vi håper at utdanningsstipendene kan gi økt motivasjon. Det var fire heldige studenter som mottok kr 15.000,- hver, og vi er glade for å kunne gjøre den økonomiske studiehverdagen litt mer ubekymra", sier banksjef Arnfinn Helge Kvam.

Her er fire strålende fornøyde studenter under utdelingen hos Aktiv Eiendomsmegling Valdres:

 

•             Marit Ekerbakke Stende (22), studerer bachelor i Sosialt arbeid. Studiested: Høgskolen på Vestlandet, Sogndal

•             Gjertrud Sagård Bakken (22), studerer økonomi og administrasjon. Studiested: Høgskolen på Vestlandet, Bergen

•             Aasne Olsen (25), studerer til ingeniør fornybar energi. Studiested: NTNU Gjøvik

•             Ola Lajord (21), bachelor i fysikk. Studiested: NTNU Trondheim