Søk vår STØTTESPILLER 2020 i dag – i år deler vi ut 50 000,- til en aktør.

For å bli med i vurderingen må du/dere sende inn en søknad innen 18. oktober 2020. Etter søknadsfristen vil banken gå igjennom og vurdere søknadene. 
I søknaden ønsker vi at du/dere utdyper hva det dreier seg om og hvorfor akkurat "dette" fortjener støtte.

Vi gleder oss til å motta mange flotte søknader!

Søknaden sendes til post@valdressparebank.no og merkes med "Støttespiller 2020"