Bankene slår seg sammen

Vestre Slidre Sparebank og Vang Sparebank har blitt enige om å slå seg sammen, med Vestre Slidre Sparebank som overtakende bank. Den fusjonerte banken blir en sterk sparebank; solid forankret i Valdres, styrker vi bankenes konkurransekraft til fordel for kundene og lokalsamfunnene. Avgjørende momenter for fusjonen har vært å redusere operasjonell risiko, bygge større fagmiljøer, ytterligere forsterke vår posisjon i Valdres som en rådgivende bank, samt å få større løfteevne overfor lokalt næringsliv.

 

Nytt navn og ny logo

Det ble tidlig klart at Valdres Sparebank ville bli navnet på den sammenslåtte banken.

Den nye banken vil sikre et godt banktilbud for hele Valdres-regionen, og bidra til regionens videre utvikling. Det er naturlig å benytte Valdres i navnet, både som merkevare og for å vise til geografisk plassering. Utskifting av logo vil skje fortløpende, men fram til sommeren 2018 kan du oppleve at den nye logoen vil bli brukt parallelt med de opprinnelige bankenes logo.

 

Hva betyr sammenslåingen for deg?

  • Du bruker banken din som før, med dagens telefonnummer, nettbank, mobilbank, bankkontor og rådgivere.
  • Det praktiske arbeidet med å slå sammen bankene har startet, men først i mars 2018 vil vi få felles digitale tjenester.
  • Vi starter nå samordning av de to bankenes produkter. Du vil bli informert om endringer som gjelder deg.

 

Hvordan bruker jeg banken min etter fusjonen?

Du bruker banken din som før, med dagens telefonnummer, nettbank, mobilbank, bankkontor og rådgivere du allerede kjenner. Vi blir større, men fortsatt like lokale som før. Banken kommer til å bruke det nærmeste halve året til å samkjøre datasystemer, digitale tjenester, produkter, organisasjon og merkevare. Først når alt dette er på plass, vil banken kunne fullt ut operere som èn bank for alle kunder uansett hvor de bor i landet.

 

Får jeg utført tjenester på alle avdelingskontor?

Du vil møte oss på våre avdelingskontorer akkurat som før. Vi vil hjelpe alle så godt vi kan uansett hvor de henvender seg, men foreløpig kan ikke kunder i Vestre Slidre Sparebank få utført tjenester hos Vang Sparebank - eller omvendt. Det er fordi våre IT-systemer først blir slått sammen fra mars 2018. De to bankenes medarbeidere er ansatt i ett og samme selskap fra 21. august, men vil jobbe i separate systemer og håndtere kun «sin banks» kunder.

 

Hvorfor har dere ulike logoer?

Fram til oktober vil du i en overgangsperiode oppleve at den nye logoen vil bli brukt parallelt med logoen til både Vestre Slidre Sparebank og Vang Sparebank. Å omprofilere kontorer og andre steder banken er eksponert, vil ta litt tid. Vi regner med å være i mål en gang i 2018.

 

Vi er sterkere sammen

Fusjonsavtalen danner et godt fundament for Valdres Sparebank, regionen Valdres, våre kunder og for bankens ansatte. De ansatte har ventet lenge på denne avgjørelsen, og ser frem til å kunne bli en del av et enda større fagmiljø. Vi henter det beste fra begge banker for å bidra til vekst og utvikling i Valdres.

 

Den nye banken får:

  • hovedsete i Vestre Slidre
  • tilsammen 3 bankkontorer
  • cirka  7000 bankkunder
  • 1,9 milliarder  kroner forretningsvolum
  • 25 ansatte

Hvorfor slår bankene seg sammen?

 Myndighetene og kundene stiller stadig større krav til norske banker. Samtidig møter bankene stadig økt konkurranse. Dette skaper utfordringer for mindre lokalbanker. Ved å etablere en sterk sparebank, solid forankret i Valdres, styrker vi bankenes konkurransekraft til fordel for kundene og lokalsamfunnene. 

Den nye banken vil sikre et godt banktilbud for hele Valdres-regionen, og bidra til regionens videre utvikling. Avgjørende momenter for fusjonen har vært å redusere operasjonell risiko, bygge større fagmiljøer, ytterligere forsterke vår posisjon i Valdres som en rådgivende bank, samt å få større løfteevne overfor lokalt næringsliv. Flere bedrifter er i ferd med å vokse fra oss i størrelse, noe som har sammenheng med regelverket for store engasjement.

 

Hvorfor har dere ulike nettsider?

Vi slår sammen våre nettsider i mars 2018. Dette gjøres sentralt i Eika-systemet med vår IT-leverandør.