Valdres Sparebank jobber mot et mål om å være lokalbank for hele Valdres, og åpner nå nytt avdelingskontor i Sør-Aurdal i løpet av våren. Etter at vi ble samlet under et navn, Valdres Sparebank, har vi alltid hatt et ønske om å være tilstede for alle valdresinger. I dag er vi fysisk til stede i Fagernes, Slidre og Vang, men vi vil mer. Vi vil være nærmere flere. Valdres er stort, og vi synes det er på tide at vi viser dette ved å strekke oss så lange vi kan bli.

Valdres Sparebanks strategi er å være lokalbanken for hele Valdres. Det er derfor med stor iver at vi nå realiserer en av drømmen våre, og starter avdelingskontor i Sør-Aurdal, nærmere bestemt Valdrestunet Kjøpesenter i Bagn. Kontoret vil i startfasen holde åpent to dager i uka, med to til tre rådgivere til stede.