Som en del av den nasjonale dugnaden med smittereduserende tiltak, stengte banken kontorene for publikum 16. mars. Vi ser nå en gradvis åping av samfunnet igjen. Vi har derfor besluttet å åpne kontorene i Slidre og Vang for publikum fra 18. mai.

Myndighetene har nå gitt klarsignal for gradvis åpning av samfunnet, og som en del av den samfunnskritiske funksjon vi som bank utgjør åpner vi derfor lokalene for publikum. Smittefaren i samfunnet er langt fra over, og alle må derfor fortsatt ta sine forhåndsregler med å holde god avstand og gode hygienetiltak som håndvask. 

Smittereduserende tiltak i banken er på plass. Vi har nå plexiglass som vil stå mellom rådgiver og kunde, tydelig avstandsmerking og hånddesinfeksjon i fellesarealet. I tillegg vaskes automatsonen og fellesareal opptil flere ganger daglig som forebyggende tiltak. 

Åpningstidene for kundene vil være de samme som før stenging, 09:00 - 15:00. Samtidig vil vi oppfordre kundene til kun å utføre nødvendige ærend i banken. Når det gjelder kundemøter er det ønske om at det skal foregå etter forhåndsavtale. Dette for at vi skal kunne bidra til fortsatt gode smittereduserende tiltak for både samfunnet, kundene og våre medarbeidere. 

Fagernes kontoret holder forsatt stengt inntil videre. Her er det på plass en automatsone som vi håper å kunne åpne innen kort tid. Vi gleder oss til å få åpnet kontoret igjen for kunder, det er nå med utvidelsen mer en doblet areal og alt er nyoppusset.

Nyopprettet avdelingskontor på Bagn har vi som mål å kunne åpne i løpet av juni. Nyetableringen er inne på Valdrestunet, og på linje med Fagernes vil kundene her møte nyoppussede lokaler.