Avd. Vang stenges for kunder inntil videre

Med mange tilgjengelige rådgivere har vi naturlig nok mange kunder som er daglig innom banken for å få rådgivning eller utført andre banktjenester, samt en del eldre kunder som er innom oss. Dette medfører at vi må være ekstra bevisste i den situasjonen vi nå har med økende spredning av koronasmitte.
Fra og med mandag 16. mars vil vi som et smittereduserende tiltak holde døren stengt på avdelingen i Vang. Du vil fortsatt kunne nå rådgiverne ved kontoret i Vang pr telefon og e-post. Avdelingen på Fagernes og ved Slidre holdes oppe som vanlig. 
Vi oppfordrer samtidig kundene om å kontakte oss via telefon eller e-post i stedet for fysisk besøk – uavhengig av avdeling, vi må være vårt ansvar bevisst med tanke på smittereduserende tiltak. 

Hensikten er todelt.
For det første ønsker banken å bidra til å redusere smittespredningen i samfunnet. Dette ikke minst av hensyn til særlig sårbare grupper som eldre og syke.
For det andre håper vi gjennom dette å begrense smittespredningen internt i banken på en slik måte at vi kan opprettholde tilnærmet normal drift over tid. Dette vil komme både kundene og lokalsamfunnet til gode.

Bankens drift går ellers som normalt med kundeservice på telefon, epost og i øvrige digitale kanaler.

Praktisk info:
Innskudd
For kunder som skal sette inn innskudd, oppfordrer vi de til å benytte bankens innskuddsautomat i Slidre, denne er åpen 24/7. De som har tilgang til nattsafe oppfordres om å benytte denne i Vang og Slidre. 

Regningsbetaling 
De av våre kunder som ikke benytter seg av digitale betalingsløsning som mobilbank, Vipps eller nettbank oppfordres om å legge giroer til betaling i luka «Post til banken» som finnes i Vang og Slidre. Kvittering sendes kunden pr post for de som ønsker det. Husk å kryss av for det eller legg ved en kommentar.  

Telefon
Vi opplever allerede nå en økt pågang på telefon, og kunder kan derfor oppleve at vi ikke klarer å svare like raskt som normalt. Det kan derfor oppleves noe ventetid, men vi håper på forståelse for dette.  

Løpende informasjon

Oppfordrer alle våre kunder til å følge med på hjemmeside og vår Facebook-side for informasjon om åpningstider og utvikling ellers.