Valdres Sparebank følger opp anbefalinger knyttet til smittereduserende tiltak, og oppfordrer alle sine kunder til primært å kontakte banken på telefon 61343600 eller på e-post i stedet for fysisk besøk. Ønsker du kontakt med din personlige rådgiver, finner du e-post og direktenummer her på vår hjemmeside. 

Har du regninger som du skulle betalt, kan disse legges i postluka til banken.

Du som kunde kan bidra til risikoreduserende tiltak ved å benytte bankkort i stedet for kontanter. Alle terminaler skal håndtere kontaktløs betaling, så benytter du «tæpping» ved å legge kortet inntil betalingsterminalen reduserer du som kunde spredning ytterligere. Du slipper da å slå pin-kode for beløp inntil kr 400,-